nieuws

eerste fase inrichtingsplan kooypunt uitgevoerd

14 | 04 | 14

In Den Helder is de eerste fase van het inrichtingsplan Kooypunt uitgevoerd. Het bedrijventerrein, waar voornamelijk off-shore bedrijvigheid is gevestigd, heeft een inrichting gekregen die aansluit bij de landelijke omgeving. De groene middenzone is bestemd als verblijfgebied voor de gebruikers van het bedrijventerrein. Eind dit jaar wordt gestart met de 2de fase. afbeelding: google earth

Workshop bewoners Spoorzicht

10 | 03 | 14

Onder begeleiding van De Stuurlui hebben ruim 20 enthousiaste en betrokken bewoners van Tuindorp Spoorzicht in Diemen samen nagedacht over de herinrichting van de openbare ruimte in hun buurt. Door middel van 3 grote maquettes zijn er veel ideeën en wensen geopperd en is er veel gediscussieerd. De Stuurlui gaat met de ideeën aan de slag en maakt hier een plan van dat daarna natuurlijk weer aan de bewoners wordt voorgelegd.

Artikel in Groen: De dijk in de stad

08 | 03 | 14

In vakblad Groen van maart 2014 is een artikel van De Stuurlui in samenwerking met Wolbert van Dijk gepubliceerd over de toekomst van de dijk in de stedelijke omgeving. Kern van het artikel is de toekomstige noodzakelijke dijkverzwaringen in de stad niet beschouwen als probleem maar juist als kans inzetten voor stedelijke ontwikkeling.

Workshop Stedenbouw en Landschap Academie van Bouwkunst

27 | 02 | 14

De Stuurlui heeft in samenwerking met Boom Landscape de jaarlijkse kennismakingsworkshop voor nieuwe studenten Stedenbouw en Landschap aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam begeleid. De aankomende studenten hebben samen Amsterdam opnieuw ontworpen!

Bewonersavond Spoorzicht

17 | 02 | 14

De Stuurlui heeft voor de herinrichting van Tuindorp Spoorzicht in Diemen een eerste bewonersavond georganiseerd. De bewoners worden nauw betrokken bij het ontwerpproces om zo samen een mooie nieuwe openbare ruimte te kunnen maken. Een geslaagde avond met grote opkomst en enthousiaste bewoners!

plan stammerdijk de sniep gepresenteerd aan ondernemers

22 | 01 | 14

Afgelopen week is het inrichtingsplan Stammerdijk De Sniep in Diemen gepresenteerd aan de ondernemers en bewoners van het gebied. De reacties waren zeer positief. In augustus wordt gestart met de uitvoering van het plan.

start verkoop woningen Willem-Alexander Hof

17 | 12 | 13

De Stuurlui werkt als stedenbouwkundig supervisor aan Willem-Alexander Hof. Dit hof is een nieuwe woonbuurt van Julianadorp en is gelegen in de Kop van Noord-Holland. Afgelopen december is de verkoop van de woningen gestart. beeld: Helderse Bouw Kombinatie

eervolle vermelding fietsprijsvraag oslo

26 | 11 | 13

De Stuurlui ontvangt eervolle vermelding fietsprijsvraag, Get a bike, Break free! De vraag was hoe van Oslo een van de beste fietsteden in Europa te maken? Onze inzending heeft ingezet op een informeel groen fietsnetwerk voor Oslo. Team: Anne Bjørndal, Kristin Sunde, Bjørn Andreassen, Kenneth Dahlgren, Ivar Lyngner en Henning Sunde van Rodeo arkitekter AS uit Noorwegen en Sander Dekker.

Het beste idee van Transvaal

20 | 11 | 13

'Zwammen in Transvaal' van De Stuurlui en Ramon Scharff van Ra-ar is geselecteerd voor uitvoering! 'De juryleden vinden dat het project een enorme meerwaarde heeft voor de buurt. Het sluit aan bij de ontwikkeling van duurzaamheid en opkomst van vele groeninitiatieven in de buurt. Daarnaast spreekt de samenwerking met ondernemers uit de buurt en het innovatieve karakter van het initiatief erg aan.'

Nieuwe Perspectieven Marinewerf

15 | 11 | 13

De afstudeerplannen van De Stuurlui worden getoond als onderdeel van de Arcam-expositie over de verschillende plannen die door ontwerpers gemaakt zijn voor het Marine Etablissement Amsterdam de afgelopen 30 jaar. De opening is vandaag om 17.15 bij Arcam. De expositie is nog te bezichtigen tot en met 18 januari 2014.

Zwammen in Transvaal

01 | 11 | 13

De Stuurlui heeft in samenwerking met buurtbewoner Ramon Scharff van
Ra-ar een goed idee voor een buurtinitiatief ingediend voor de laatste editie van 'Het beste idee van Transvaal'. Bewoners of ondernemers maken kans op geld om hun idee voor de Transvaalbuurt uit te voeren. Met 'Zwammen in Transvaal' hopen we geselecteerd te worden en samen met de buurt een kleine paddenstoelenkwekerij in de Hertzogsteeg te kunnen beginnen!

project begeleiding Academie van Bouwkunst

24 | 10 | 13

De eindpresentatie van het project 'Plaats' voor de eerstejaars studenten aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam heeft gisterenavond plaats gevonden. De Stuurlui heeft als gastdocent de studenten begeleid de afgelopen 8 weken. De opgave was het maken van een ruimtelijke ingreep op basis van een fascinatie op het Zeeburgerpad.

Martin Luther Kinglaan Diemen

25 | 09 | 13

Het plan van De Stuurlui voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Martin Luther Kinglaan is door de bewoners goed en positief ontvangen. In een inloopavond op het gemeentehuis in Diemen hebben zo'n 30 bewoners gereageerd op het plan dat vooral inzet op meer openheid en meer bomen.

subsidie stammerdijk en de sniep toegekend

12 | 08 | 13

De gemeente Diemen heeft subsidie toegekend gekregen voor de herstructurering van de openbare ruimte op het bedrijventerrein Stammerdijk en De Sniep! Met deze subsidie kan de gemeente Diemen een kwaliteitsslag maken voor de openbare ruimte van beide bedrijventerreinen. De Stuurlui heeft een visiedocument openbare ruimte opgesteld ten behoeve van de subsidieaanvraag.

Stadswerf Genemuiden gepresenteerd

11 | 07 | 13

De Stuurlui heeft het project Stadswerf voor een nieuw waterfront in combinatie met een vereiste dijkophoging in Genemuiden gepresenteerd aan de Provincie Overijssel. Aan dit project is gewerkt in samenwerking met Wolbert van Dijk.

nieuwe studio

01 | 07 | 13

De Stuurlui heeft vanaf 1 juli een nieuwe werkplek aan de Plantage Muidergracht 24 in de mooiste buurt van Nederland.

Martin Luther Kinglaan

04 | 06 | 13

In opdracht van de gemeente Diemen werken we aan de herinrichting van 3 woonhoven aan de Martin Luther Kinglaan te Diemen. De hoven liggen in de Wijk Ruimzicht.

Groevenbeek Noord

16 | 05 | 13

Het team ESscapes, Ruijzenaars Landscapes, MIX Architectuur en De Stuurlui heeft gewerkt aan de ontwikkelcompetitie Groevenbeek Noord. Het plangebied wordt omsloten door 4 uiteenlopende gebieden met eigen karakter: een woonwijk, de sportvelden, de school en het bos afgewisseld met heide. In plaats van een vijfde sfeer toe te voegen, wordt aangesloten bij het karakter van het bos, onderdeel van Landgoed Groevenbeek. De heidevloer wordt doorgetrokken het plangebied in, blokjes huizen staan hier losjes in geplaatst tussen de bestaande bomen. afbeelding: Patrick Ruijzenaars

roetersbos

09 | 04 | 13

Binnenkort wordt het Roetersbos gerealiseerd in de Weesperbuurt te Amsterdam. Het Roetersbos is een bouwschutting die aangekleed wordt door de buurt. In samenwerking met de UvA, Kriterion en buurtbewoners gaan we de nu kale schutting transformeren naar een mooi bos. Hierbij maken studenten, bewoners en kinderen de bomen en dieren die in het bos leven.

visie openbare ruimte stammerdijk en de sniep

25 | 03 | 13

De Stuurlui werkt aan een visie voor de openbare ruimte van bedrijventerreinen Stammerdijk en De Sniep te Diemen. Deze bedrijventerreinen zijn een van de oudste, nog functionerende, in de regio Amsterdam. De visie openbare ruimte moet er voor zorgen dat beide bedrijventerreinen klaargestoomd worden voor de toekomst.

Workshop academie

21 | 02 | 13

Onlangs heeft De Stuurlui een workshop voor nieuwe bachelors aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam begeleid. De studenten maakten in 1 dag samen een maquette van de stad Amsterdam op een kaart uit 1500. Maar dan hoe zij vonden dat Amsterdam er nu eigenlijk uit zou moeten zien: een fantastisch resultaat!

vrije kavels de bron

18 | 02 | 13

De Bron is het centrale park van Vathorst. Centraal in De Bron liggen straks aan de zuidkant van de plas zes unieke vrije kavel-eilanden. De eilanden zijn ongeveer 500 m2, waarvan maximaal 40% bebouwd kan worden. Het bouwvolume per laag is 200 m2. Bijvolumes (erkers, garages, bergingen, etc.) mogen gebouwdworden tot een maximum van 75 m2 en moeten in de stijl van het woonhuis worden ontworpen. De maximale bouwhoogte is twaalf meter. Aan de kavelpaspoorten is gewerkt in samenwerking met ESscapes. De 3d vogelvlucht is vervaardigd door: Theo van Leur Architectuur presentaties.

buurtmuur

12 | 02 | 13

Bij veel grote verbouwingen in de stad wordt door het bouwbedrijf vaak voor langdurige tijd een saaie lange schutting gezet om de bouwplaats heen. De BuurtMuur gebruikt dit gegeven en maakt juist van deze schutting een plek die een interessante bijdrage kan leveren aan de levendigheid van de buurt. De buurtbewoners kunnen hun eigen ideeen aandragen om deel uit te maken van de BuurtMuur. Enige voorwaarde is dat de ideeen ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het bevorderen van ontmoetingen tussen de gebruikers.

stadseiland

17 | 01 | 13

Met de inzending 'Stadsduin' heeft De Stuurlui meegedaan aan de prijsvraag Ontwerp Een Stadseiland uitgeschreven door het Architectuurcentrum Nijmegen voor een bestemming voor een nieuw eiland in de Waal. Door de dominante bestaande bruggen 'in te pakken' in het duin kan het eiland echt een Stadsduin worden; een plek van rust en recreatie voor de stadsbewoners. Het eiland is alleen te bereiken via een kabelbaan en een aantal nieuwe pontverbindingen. Zo wordt het Stadsduin een plek van bestemming in plaats van een tussenstation.

Genemuiden op het Deltacongres

01 | 11 | 12

In een ontbijtsessie op het Derde Nationale Deltacongres heeft De Stuurlui een presentatie over het waterfront van Genemuiden gegeven. Aan dit project wordt gewerkt in samenwerking met Wolbert van Dijk. Het Deltacongres is onderdeel van het Deltaprogramma dat zich inzet voor waterveiligheid en zoetwaterberging en zo te werken aan een veilige en duurzame toekomst van de delta in Nederland.

Feestje MushroomTrees

29 | 10 | 12

Op zondag 11 november van 14.00 tot 17.00 sluiten De Stuurlui en Groundcondition het project MushroomTrees af met een feestje! Kom de MushroomTrees bekijken, paddestoelen plukken en proeven van bijzondere gerechten. Noorderparkkamer, Floraweg 1 in Amsterdam-Noord. Check voor het volledige programma www.noorderparkkamer.nl

Instructieles over paddestoelen en afval

16 | 10 | 12

Samen met Jacques Abelman van Groundcondition heeft De Stuurlui een instructieles gegeven aan leerlingen van het Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord. De leerlingen zullen experimenteren met paddestoelen en afval en gaan onderzoeken op welke niet-voor-de-hand-liggende afvalmaterialen paddestoelen kunnen groeien. Over 4 weken het resultaat! foto: Anke de Vrieze

presentatie inrichtingsplan Kooypunt

15 | 10 | 12

De Stuurlui hebben het stedenbouwkundig- en inrichtingsplan voor het Industriepark Kooypunt gepresenteerd aan de ondernemersvereniging Kooypunt. De plannen zijn enthousiast ontvangen door de ondernemers. Begin volgend jaar gaat gestart worden met de inrichting van de openbare ruimte. Zo wordt de centrale as in het gebied aangepakt. Er worden verschillende boomgroepen geplant en een wandelpad aangelegd.
lees meer nieuwsberichten...